2011. március 20., vasárnap

17. A beszéd felépítése, a szövegszerkesztés lépései az anyaggyűjtéstől a megszólalásig

A szövegszerkesztés menete:
             1.Az első lépések:
Témaválasztás, címadás, a témának és a kommunikációs céloknak megfelelő szövegtípus kiválasztása. (érvelő szövegnek: témajelölő cím).
A beszéd kommunikációs körülményei
: kinek, milyen céllal, milyen helyzetben adjuk elő a szöveget.
Anyaggyűjtés előtt elővázlat írása à céltudatosabb gyűjtés.
             2.Anyaggyűjtés: A beszédhez szükséges adtok, tények, gondolatok gyűjtése.
Forrásai: mások tapasztalatai, ismeretei à könyvből, filmből, internetről, személyes beszélgetésből; saját ismereteink, tapasztalataink hitelesebbé teszik beszédünket. (megfigyelések, kísérletek, kapcsolatok, utazások, olvasmányok).-> következtetések levonása, egyéni ötletek à meggyőző beszéd.
             3.Az elrendezés:
Az anyag elrendezésekor alakul ki a beszéd váza. Csoportosítjuk az összegyűjtött ismereteket, tényeket, adatokat. Kiválasztjuk a fontosabb gondolatokat à tételmondatok. Ezek köré rendezzük a kevésbé fontos gondolatokat, ezekből épül fel a vázlat, amiben szerepelhetnek kulcsszavak, fontosabb nevek, adatok is.
             4.A befogadást és megértést segítik a következő elvek:
Egység elve: a szöveg tárgyára vonatkozzon mindaz, amit mondunk vagy írunk.
Haladás és folyamatosság elve: minden mondat továbbvigye a téma kifejtését vagy új nézőpontból mutassa be azt.
A mondanivaló logikus elrendezésének elve: nem elég összekapcsolni a szövegrészeket, logikus sorrendbe kell állítani őket.
A mondanivaló arányos elrendezésének elve: a szövegrészek terjedelmét, az egyes részek kifejtettségét a szöveg egészéhez, a kommunikáció céljához igazítsuk. Nagyobb teret és időt kapjanak a fontosabb részek.
A fokozatosság elve: az összegyűjtött anyag elrendezésekor mérlegelnünk kell: mi a fontos, és mi kevésbé fontos a szöveg egészének a szempontjából. Meggyőző beszédben a fontosabb részeket a szöveg élére vagy végére kell tenni.(A szövegünk a teljesség és a befejezettség érzését keltse.)
             5.A szöveg kidolgozása:
·         Megfogalmazzuk a végleges mondatokat, csiszoljuk, színezzük a szöveget.
·         Kiválasztjuk a legalkalmasabb stíluseszközöket.
·         Ügyelünk a nyelvhelyességre, helyesírásra.
·         Előadásmód megtervezése (nem nyelvi eszközök alkalmazása).
·         Az emlékezetbe vésés és az előadás:
A lényeges érveket, néhány idézetet, hatásos beszédfordulatokat, akár az egész szöveget érdemes megtanulnunk, majd próbabeszédet tartanunk à önellenőrzés+csökkenti a lámpalázat.
·         Törekedjünk a spontánnak tűnő, természetes, szabad beszédre.
·         A felolvasás a legkevésbé alkalmas forma nyilvános előadásra.
             6.Végül: A szöveg előadása.

1 megjegyzés: