2011. január 11., kedd

8. A nyelvtörténet forrásai – kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek

Írásos nyelvemlékek:
a)      kézzel írott
b)      nyomtatott

Nyelvemléktípusok (nyelvi anyaguk szempontjából):
  • szórványemlékek
  • kézírásos szövegemlékek
  • glosszák, szójegyzékek, szótárak
  • nyomtatott szövegemlékek – Kódexek

szórványemlékek:
· írott források ® idegen nyelven íródtak + magyar szavak csak elszórtan jelennek meg
magyar szavak többsége valamilyen tulajdonnév (földrajzi vagy személy)
· legjelentősebb szórványemlékek:
-   950 körül, Bíborbanszületett Konstantin – A birodalom kormányzásáról
-   fővezérek (pl. Álmos, Árpád, Levedi, Üllő, Tas)
-   törzsek (pl. Nyék, Tarján, Kér, Keszi)
-   földrajzi helyek (pl. Etelköz, Tisza, Maros, Levédia)
-   XI. sz. veszprémvölgyi apácák adománylevele
-    görög és később latin nyelvű változat
-    magyar helynevek
-   1055. A tihanyi apátság alapítólevele
-   tulajdonnevek, magyar köznevek
-   mondattöredék ® „feheruuaru rea meneh hodu utu rea” [=Fehérvárra menő hadútra]
-   1200 körül ® Anonymus – Gesta Hungarorum
-   gazdag személynevekben, több helynév ® pl. saruuar (sárvár), satmar (szatmár), matra (mátra)
glossza (széljegyzet):
· nem szerves része a szövegnek
· szövegek megértését segítő lapszéli vagy a sorok közé beírt jegyzet
· latin szöveg
-   XV. sz. Marosvásárhelyi és Szalkai-glossza
-   Sermones Dominicales glosszái (latin prédikációgyűjtemény)
szójegyzékek:
·  szótárak helyett fogalomkörök szerint csoportosított szójegyzékek
·  latin nyelvűek
·  latin szavak fölé jegyezték be a magyar jelentést
-   1395 körül ® Besztercei szójegyzék
-   1405 körül ® Schlägli-szójegyzék
szövegemlékek:
·  nyelvemlékek
·  már összefüggő, magyarul írt szövegek
·  hosszabbak v. rövidebbek is lehetnek
·  kézírásosak v. nyomtatottak
·  egyházi v. világi téma
-   XII. sz. ® Halotti beszéd
-  latin nyelvű Pray-kódexben vendégszövegként maradt fenn
-  két részből áll ® 26 soros beszéd + 6 soros könyörgés = 32 sor
-   XIII. sz. közepe ® Ómagyar Mária siralom
-  Leuveni-kódex
-   Köningsbergi töredék és szalagjai
-  Halotti beszéd + Ómagyar Mária siralom között keletkezett
-  terjedelem ® nagy lehetett
-  középkor ® ezt a művet is felszabdalták ® kódex elé tették védőlapnak, ill. a könyv gerincét erősítették meg vele
-  hiányosan, töredékesen maradt csak fenn
-   Gyulafehérvári sorok
-  XIII. sz. második fele
-  prédikáció vázlat
kódexek:
-  nagy terjedelmű, kézzel írott alkotások
-  XV-XVI. század
-  igény ® latint kevésbé értőknek anyanyelvükön szóljanak az imádságok, példázatok, bibliai részletek, legendák
-   Jókai-kódex
-  XIV. sz. második fele
-  Szent Ferenc életét beszéli el
-   Huszita Biblia
-  világi papoktól származó első magyar Biblia-fordítás
-  3 kódexben találták meg:
o   Bécsi kódex ® ószövetségi részek
o   Müncheni kódex ® evangéliumok
o   Apor-kódex ® zsoltárok
-   Festetics-kódex
-  XV. sz. második fele
-  Kinizsi Pálné Magyar Benigna részére készült
-  imádságos könyv
-   1510. Rácskay Lea ® Margit legenda
-   Érdy-kódex
-  1527 körül
-  tudatos szerkesztésű mű
-  egyházi év ünnepeire szóló prédikációk + szentek legendái
korai nyomtatványok:
egyházi témájú:
-   Sylvester János – Új Testamentum (1541)
-   Károlyi Gáspár – Szent Biblia (1590, Vizsoly)
világi témájú:
- Szabács viadala (históriás ének)
- Soproni virágének (magyar nyelvű szerelmi líra első emléke)

Nyelvészeti szempontból jelentős források még a korabeli kelengyelajstromok, a nyugták, a bírói ítéletek és a magánlevelek.

Érettségi feladat: szöveg (Halotti beszéd és könyörgés) à milyen típusú nyelvemlék
            még milyen írásos és nyomtatott nyelvemlék (példákkal)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése